Fundusze Europejskie

o nas

RTT – Realizacja Technologii Przyszłości działa na rynku z powodzeniem już od 20 lat! 

Specjalizujemy się.

W wykonaniu instalacji Słaboprądowych, w tym:

 • Systemów sygnalizacji pożarowej
 • Systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)
 • Systemów kontroli dostępu (KD)
 • CCTV
 • Automatyki

Wykonaniu instalacji Silnoprądowych, w tym:

 • Instalacji elektrycznych niskonapięciowych
 • Instalacji elektrycznych średnio napięciowych
 • Projektowaniu instalacji elektrycznych
 • Projektowaniu i realizacji sieci IT oraz naprawie lub przebudowie już istniejących sieci
 • Konserwacji oraz serwisie wszystkich rodzajów instalacji w terminach i zakresach zgodnych z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami producentów
 • Wykonaniu elektrycznych pomiarów ochronnych w terminach i zakresach zgodnych z obowiązującymi przepisami
 • Montażu systemów zasilania awaryjnego UPS

Lata doświadczenia i dziesiątki zrealizowanych z sukcesem projektów dla różnych klientów udowadniają, że jesteśmy profesjonalną firmą godną zaufania.