Fundusze Europejskie

Serwis techniczny

Pomiary ochronne

W trosce o Państwa bezpieczeństwo oferujemy przeprowadzenie kompleksowych pomiarów ochronnych. Wykonujemy je przed oddaniem instalacji do eksploatacji, jak i w trakcie użytkowania, w ramach badań okresowych.
Do pomiarów używamy sprzętu nowej generacji, który spełnia wszelkie obowiązujące normy i posiada wymagane certyfikaty i atesty.
Pomiarów dokonujemy na podstawie aktualnie obowiązującego prawa. Dokonają ich dla Państwa wysoce wyspecjalizowani przedstawiciele naszej firmy, posiadający wszelkie zezwolenia i kwalifikacje.

Oferujemy Państwu przeprowadzenie:

 • Sprawdzenie rezystancji izolacji obwodów
 • Pomiarów stanu ochrony przeciwporażeniowej za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania
 • Test stanu instalacji odgromowych
 • Pomiarów natężenia oświetlenia

Serwis i konserwacja instalacji elektrycznych słabo i silnoprądowych

W ramach naszej oferty proponujemy Państwu usługę:

 • Serwisu instalacji elektrycznych słabo i silnoprądowych
 • Konserwacji instalacji elektrycznej,  polegającej na utrzymaniu instalacji elektrycznej w sprawności, w stanie zapewniającym nieprzerwany i bezpieczny dopływ energii elektrycznej do jej odbiorców

Utrzymywanie instalacji elektrycznej w należytym stanie technicznym ma kluczowe znaczenie dla zachowania ciągłości pracy wszystkich systemów bezpieczeństwa w budynku, w tym systemu bezpieczeństwa pożarowego, czy systemu sygnalizacji włamania i napadu. Na pewno odgrywa ono ogromną rolę w utrzymaniu we właściwej kondycji wszelkich urządzeń elektrycznych podłączonych do sieci. Przede wszystkim jednak jej podstawowym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa ludziom znajdującym się wewnątrz budynku. Obowiązek utrzymania instalacji elektrycznych we właściwym stanie technicznym wynika z przepisów prawa, w tym Prawa Budowlanego. Regulują one zakres czynności sprawdzających stan instalacji, w tym pomiarów elektrycznych. Wskazują także okresy, w których należy je wykonać.

Proponujemy Państwu wykonanie konserwacji instalacji elektrycznych, czynności obsługowych i przeglądowych, w tym:

 • Konserwacja i serwis instalacji SAP, DSO, CCTV, KD, LAN.
 • Konserwację instalacji elektrycznych wewnątrz-budynkowych.
 • utrzymanie instalacji elektrycznych terenów zewnętrznych.
 • Serwis stacji transformatorowych.
 • Serwis gwarancyjny i szkolenie.
 • Konserwacja i zapobiegawczy dozór wszelkich urządzeń elektrycznych.
 • Zdalny dozór i serwis urządzeń.

W ramach konserwacji instalacji elektrycznych świadczymy naszym klientom usługę pogotowia elektrycznego. Konserwacje elektryczne prowadzimy w obiektach:

 • produkcyjnych
 • magazynowych
 • logistycznych
 • użyteczności publicznej
 • handlowo – usługowych
 • biurowych
 • usługowych
 • hotelowych 
 • mieszkalnych

Usługi konserwacyjne instalacji elektrycznych świadczymy zarówno w obiektach nowo budowanych, jak i już istniejących. Realizujemy je w sposób profesjonalny, przy zastosowaniu najnowocześniejszego sprzętu oraz przez wykwalifikowanych fachowców. Jeśli więc chcecie Państwo czuć się bezpiecznie we własnym domu, biurze lub zakładzie produkcyjnym, zapraszamy Państwa do kontaktu.