Fundusze Europejskie

Nasze projekty badawcze i wdrożenia.

„Opracowanie materiału na galanterię drogową o wysokich właściwościach ekologicznych i trwałościowych”

Obecnie realizujemy nowatorski projekt badawczy w obszarze nowych ekologicznych materiałów.
Projekt jest realizowany ze środków unijnych przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Nadano mu numer POIR-03.03.01-00-0001/17-00 pt. „Inwestycja w badania B+R mające na celu opracowanie materiału na galanterię drogową o wysokich właściwościach ekologicznych i trwałościowych” jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 1.1.1: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Celem projektu:
Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego sposobu wytwarzania masy do produkcji galanterii drogowej z materiałów po recyklingowych tworzyw sztucznych i piasków kwarcytowych.

Planowane efekty:
W wyniku realizacji projektu będzie opracowanie innowacyjnego kompozytu materiałów, z których firma produkować będzie całą gamę galanterii drogowej tj. kostka brukowa, krawężniki i obrzeża.

Całkowita wartość projektu: 8 019 915,76 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 5 914 674,98 PLN

Rozpoczęliśmy również prace w zakresie wejścia naszej firmy z produktami i technologią na rynek Kenii i Meksyku przy wsparciu PAiH

Realizujemy Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Nr umowy: UG-PMT/2529/1N/2021-MEX.

Celem projektu:
Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie wprowadzania produktów galanterii drogowej na rynek Meksyku, skutkujące opracowaniem strategii ekspansji, a następnie jej realizacja w ramach etapu zagranicznego.

Planowane efekty:
W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo RTT Krzysztof Kościołek na rynku docelowym.

Całkowita wartość projektu: 180 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 180 000,00 PLN.

Realizujemy Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Nr umowy: UG-PMT/2452/1N/2021-KEN.

Celem projektu:
Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie wprowadzania produktów galanterii drogowej na rynek Kenii, skutkujące opracowaniem strategii ekspansji, a następnie jej realizacja w ramach etapu zagranicznego.

Planowane efekty:
W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo RTT Krzysztof Kościołek na rynku docelowym.

Całkowita wartość projektu: 180 000,00 PLN